Categories Menu
Program 12 kroków

Program 12 kroków

Przy kościele św. Barbary w Krakowie (Mały Rynek 8) organizowane są cyklicznie warsztaty „Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia”. Jest to program terapeutyczno-rozwojowy prowadzący do uporządkowania wewnętrznego przeznaczony dla osób przeżywających różnego rodzaju kryzysy, trudności emocjonalne a także dla osób pragnących zadbać o rozwój osobisty.

Program rozwoju duchowego dla chrześcijan z elementami psychoedukacji to osobista i duchowa praca inspirowana w znacznym stopniu tekstami biblijnymi i refleksją psychologiczną.

Adresat – kto może być uczestnikiem spotkań?

Osoby:

 • uwikłane w uzależnienia osobiste lub osób im bliskich,
 • zmagające się z konfliktami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
 • z zaniżoną samooceną,
 • z tendencją do izolowania się,
 • zależne, szukające uznania za wszelką cenę,
 • przeżywające lęki, dające się łatwo zastraszyć,
 • uwikłane w toksyczne relacje interpersonalne,
 • przesadnie odpowiedzialne lub wcale nieodpowiedzialne,
 • zranione w dzieciństwie,
 • posiadające nadmierną potrzebę kontroli,
 • mające trudności w realizacji swoich zamierzeń od początku do końca,
 • pragnące zmiany swojego życia na lepsze,
 • szukające pogłębienia swojej osobistej relacji z Bogiem.

Praca z programem Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia obejmuje:

 1. Osobistą pracę nad 12 krokami z pomocą materiałów formacyjnych.
 2. Rozmowę w grupie o wynikach pracy domowej i o wszystkich wyłaniających się problemach i wolnych pytaniach. Spotkania odbywają się co tydzień i trwają do 2 godzin.

Oczekiwane cele:

 1. Kto jest świadom swoich problemów, temu proponowany program pracy pomoże odnaleźć się na nowo, uporządkować, zrównoważyć i zrozumieć występujące uczucia, przeżycia i doświadczenia.
 2. Osoby z różnorodnymi, ukrytymi dla nich samych problemami przez pracę osobistą i w grupie uwrażliwią samych siebie. Skonfrontują się z pytaniem: „Z czego muszę zrezygnować, aby pójść dalej? Jakie szanse rozwoju stoją przede mną?” Nauczą się radzić sobie z osobistymi problemami.
 3. Osoby pragnące lepiej poznać same siebie i rozwinąć własną osobowość mogą potraktować biblijne wskazania jako punkt wyjścia do osobistej refleksji i dostrzec rezonans, jaki wywołuje w nich Boże wezwanie. Mogą postawić sobie pytanie i poszukiwać na nie odpowiedzi. Właściwą odpowiedź znajdą w refleksji nad słowem Bożym.

Obecnie trwa nabór do następujących grup 12 kroków:

Terminy zapisu do nowych grup podamy po wakacjach.

Grupy rozpoczną się gdy zbierze się odpowiednia ilość chętnych.

Zgłoszenia można dokonać przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego do którego link znajduje się poniżej.

Kontakt i zapisy:  [email protected]

Formularz zgłoszeniowy

Grupy 12 kroków dla chrześcijan odbywają się też w innych miastach i lokalizacjach. Informacje o tym można uzyskać pod adresem Zespołu warszawskiego:
Program 12 Kroków – strona warszawska i grupy prowadzone przez zespół warszawski:
http://www.12krokow.com.pl/