Pomoc duchowa

Pomoc duchowa

„Albowiem Bóg, Ten, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem,
zabłysnął w naszych sercach”
                                                                           /2 Kor 4, 6/

Pomoc duchowa to rozmowa z kapłanem lub osobą konsekrowaną mająca na celu uważne wysłuchanie Ciebie, przyjęcie tego z czym przychodzisz bez żadnej oceny oraz udzielenie wsparcia w przezwyciężeniu trudności duchowych, w kryzysie wiary, dylematach moralnych poszukiwaniu sensu życia.

Pomoc duchowa jest krótkotrwałym – 1-2 spotkania po 60 min. – wsparciem w trudnościach duchowych, nie jest natomiast długoterminowym kierownictwem duchowym.

Świadczona jest bezpłatnie.

Pomoc psychologiczna – to możliwość rozmowy i otrzymania wsparcia przede wszystkim w sytuacjach kryzysowych, trudnościach emocjonalnych i relacyjnych.

Sesja trwa 50 min./koszt 120 zł

Kontakt:

s. Agnieszka Tokoń     [email protected]

lub tel. 734 632 753