Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna to

 „forma pomocy oferowana osobom zdrowym, doświadczającym problemów życiowych, trudności przystosowawczych i kryzysów rozwojowych”

                                                                                              Helena Sęk

Sytuacje kryzysowe, trudne rodzą silne emocje, zaburzają równowagę emocjonalną, wprowadzają w stan bezsilności i bezradności. Pomoc psychologiczna ma wtedy pomóc w kontrolowany sposób wyrażać powyższe uczucia i emocje oraz wesprzeć w nabyciu umiejętności poradzenia sobie z nimi.

Pomoc psychologiczna to wsparcie polegające na tym, aby pomóc Ci w sytuacji kryzysowej w odzyskaniu równowagi emocjonalnej i poczucia wpływu na swoje życie, a także nauka korzystania ze wsparcia innych bliskich czy instytucji.

Pedagog, pracownik socjalny, ukończone szkolenie z pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej

Cena – sesja 50 min. 100 zł

s. Agnieszka Tokoń chr    [email protected]

tel. 733 783 249