Categories Menu
Manresa

Manresa

„Chcemy łączyć profesjonalną pomoc psychologiczną z otwartością na wartości chrześcijańskie, bowiem u źródeł naszej pracy leży chrześcijańska wizja człowieka.”

Jesteśmy zespołem psychologów, pedagogów i doradców rodzinnych zaangażowanych w życie Kościoła Katolickiego. Współpracujemy z Jezuitami, którzy wspierają pracę Ośrodka towarzysząc naszemu zespołowi. Prowadzą również poradnictwo duchowe i duszpasterskie dla osób, które zgłaszają się do ośrodka.

Wierzymy, że proces uzdrawiania ludzkiej psychiki i relacji z innymi nie powinien odbywać się w oderwaniu od relacji z Bogiem. Co więcej, wierzymy, że Jezus jest pierwszym który pragnie uzdrowienia człowieka i pierwszym, który działa by przynieść ulgę i przywrócić zdrowie.

On jest ŹRÓDŁEM pełni życia i ŹRÓDŁEM uzdrowienia.

Nasze wsparcie kierujemy do:

Osób przeżywających kryzysy i problemy:

 • w związkach
 • związane z przebaczeniem
 • w radzeniu sobie z przykrymi doświadczeniami życiowymi
 • związane z poczuciem własnej wartości
 • wynikające z uzależnienia własnego lub bliskich

Osób mających pytania i wątpliwości:

 • w wierze
 • dotyczące wyboru drogi życiowej i powołania
 • związane z poszukiwaniem partnera
 • moralne
 • w zakresie poznania siebie

Liderów wspólnot chrześcijańskich:

 • szukających rozwiązania trudnych sytuacji we wspólnocie
 • pragnących rozwijać swoje kompetencje w prowadzeniu grup
 • mających trudności z rozeznamien problemów indywidualnych osób