O Manresie

Chcemy łączyć profesjonalną pomoc psychologiczną z otwartością na wartości chrześcijańskie, bowiem u źródeł naszej pracy leży chrześcijańska wizja człowieka.”

Jesteśmy zespołem psychologów, pedagogów i doradców rodzinnych zaangażowanych w życie Kościoła Katolickiego. Współpracujemy z Jezuitami, którzy wspierają pracę Ośrodka towarzysząc naszemu zespołowi. Prowadzą również poradnictwo duchowe i duszpasterskie dla osób, które zgłaszają się do ośrodka.

Wierzymy, że proces uzdrawiania ludzkiej psychiki i relacji z innymi nie powinien odbywać się w oderwaniu od relacji z Bogiem. Co więcej, wierzymy, że Jezus jest pierwszym który pragnie uzdrowienia człowieka i pierwszym, który działa by przynieść ulgę i przywrócić zdrowie.

On jest ŹRÓDŁEM pełni życia i ŹRÓDŁEM uzdrowienia.

Nasze wsparcie kierujemy do:

Osób przeżywających kryzysy i problemy:

 • w związkach
 • związane z przebaczeniem
 • w radzeniu sobie z przykrymi doświadczeniami życiowymi
 • związane z poczuciem własnej wartości
 • wynikające z uzależnienia własnego lub bliskich

Osób mających pytania i wątpliwości:

 • w wierze
 • dotyczące wyboru drogi życiowej i powołania
 • związane z poszukiwaniem partnera
 • moralne
 • w zakresie poznania siebie

Liderów wspólnot chrześcijańskich:

 • szukających rozwiązania trudnych sytuacji we wspólnocie
 • pragnących rozwijać swoje kompetencje w prowadzeniu grup
 • mających trudności z rozeznamien problemów indywidualnych osób

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Manresa – Jezuickie Centrum Pomocy Psychologicznej i Duchowej wykonując Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 679/2016 z dn. 27.04.2016 (RODO) informuje że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Manresa – Jezuickie Centrum Pomocy Psychologicznej i Duchowej z siedzibą w Krakowie Mały Rynek 8.
2. Dane osobowe gromadzone i wykorzystywane są do prawidłowej realizacji zgłaszanej formy pomocy.
3. Manresa prowadzi w formie elektronicznej rejestr uczestników oraz absolwentów, który zawiera dobrowolnie podane dane osobowe m.in.: imię i nazwisko, adres pocztowy, adres mailowy oraz numer telefonu
4. Manresa – Jezuickie Centrum Pomocy Psychologicznej i Duchowej nie udostępnia żadnych danych osobowych, adresowych, numerów telefonów oraz innych posiadanych informacji osobom trzecim bez uzyskania zgody ich właściciela.
5. Wyłącznymi odbiorcami tych danych są upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy oraz podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną, księgowość. Przekazywane dane będą jednak zawsze ograniczone do zakresu koniecznego dla prawidłowego wykonania usługi
6. Manresa nie udostępnia posiadanych danych do żadnych celów komercyjnych, profilowania, etc.
7. Dane nie będą przekazywane poza obszar Polski
8. Dane są przechowywane w bazie Manresa – Jezuickie Centrum Pomocy Psychologicznej i Duchowej do czasu, aż uczestnik/ użytkownik sam nie odwoła chęci pozostawania w bazie danych
9. Macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, jednak może to mieć wpływ na możliwość zrealizowania uczestnictwa w Programie 12 kroków, psychoterapii lub innej formie konsultacji. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
11. Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub też sprostowania ich brzemienia można dokonać przesyłając wiadomość poprzez formularz kontaktowy na stronie: www.manresa.org.pl
lub na adres e-mail: [email protected]