Psychoterapia

Psychoterapia, czym jest?

Psychoterapia z języka greckiego psych – dusza, therapein – leczenie – to spotkanie dwóch osób, Ciebie i terapeuty, mające na celu zawiązanie bezpiecznej relacji, na bazie której możesz otwarcie dzielić się swoją obecną sytuacją, mówić o swoich problemach, opisywać swoje doświadczenia, będziesz wysłuchany, przyjęty, bez oceniania i pouczania.

„Psychoterapia to zastosowanie, za wiedzą i zgodą, metod klinicznych i wpływu osobistego, wywodzących się z uznanych zasad psychologicznych, w celu pomocy ludziom w zmianie ich zachowań, przekonań, emocji i/lub innych osobistych cech w kierunku, który osoba poddająca się psychoterapii uważa za odpowiedni.” 

                                                                    John C. Norcross

Co może dać psychoterapia?

Decydując się na wejście w proces psychoterapii, masz szansę m.in:

– poszerzyć swoją samoświadomość;

– domknąć przeszłe wydarzenia;

– nauczyć się samo-regulacji i nabyć umiejętności psychospołecznych;

– pogłębić kontakt ze sobą i z innymi;

– odzyskać sprawczość w swoim życiu.

Psychoterapeuci i kontakt
Cena – sesja terapeutyczna 50 min – 140-160 zł

Michał Kuś       [email protected]

Alicja Kmietowicz-Synowiec       [email protected]

Agnieszka Banaś        [email protected]

Karolina Grabczyńska [email protected]

Maria Łachmanek – psychoterapia dzieci i młodzieży    [email protected]

Agnieszka Tokoń [email protected]

Numer konta bankowego do wpłat za terapię indywidualną:

Bank PEKAO S.A. 85 1240 4650 1111 0010 7736 4055 z dopiskiem: nazwisko prowadzącego, nazwisko i imię osoby odbywającej terapię i termin wizyty