23 lutego – Dzień Walki z Depresją

Manresa depresja

23 lutego- Dzień Walki z Depresją

Automatyczne interpretowanie symptomów depresji jako znaków słabości duchowej albo jako znaków próby dopuszczonej przez Boga, którą ktoś musi przejść, jest z punktu widzenia wiary chrześcijańskiej podejściem błędnym i może opóźnić proces szukania pomocy i wyleczenia depresji. Jak wynika z mojego doświadczenia, życie duchowe często rozwija się dzięki podjęciu procesu leczenia. Pomoc medyczna lub psychologiczna może stać się okazją do wzrastania w cnocie pokory, do pogłębiania wiedzy o samym sobie i do rozwoju życia modlitwy, gdy zostaną opanowane symptomy depresji.